SABADELL [@CoordVallesOcc] 14M celebració de #6AñosDe15M #XlaDemocraciaDirecta amb la #15MViaAsturiana

.

#6Aniversario15M
Plaça 15M, Sabadell

.

Programa
20.15h – Cassolada Anti-Corrupció
20.30h – Lectura de Manifest. Micro obert (temes locals).
20:45h – Actuació de la ‘Lola del Pueblo’: “Ai pena penita pena XlaDemocraciaDirecta – ViaAsturiana”.
21:15h – Sopar ‘traje’
23.00h – Performance símbol de la pau- 15MViaAsturiana-Aniversari.
00.00h – Brindis celebració #6AñosDe15M #6Aniversario15M

.

http://mayoglobal.blogspot.com.es

http://porlademocraciadirecta.org/

.

para leer el manifiesto en castellano haz clic aquí

MANIFEST  [cat]

6 anys de 15M: Vam decidir, vam actuar, vam construir… PREN LA DEMOCRÀCIA.

Un dia 15M de fa 6 anys vam decidir que no volíem ser mercaderia en mans de polítics i banquers i vam actuar per tractar de construir entre totes un model de societat on les persones no fossin només tingudes en compte pel seu valor en euros. Aquest esclat de protesta es concreta ara amb la Via Asturiana, la proposta de reforma constitucional que si s’arriba a aprovar pot canviar completament la correlació de forces en l’ordre establert  assignant, per fi, al poder popular el lloc que mereix en una societat que s’anomena democràtica.

Durant aquests 6 anys se’ns ha acusat de no tenir propostes alternatives, clares i pràctiques al règim del 78, de “viure en un núvol” il·lusori i ser incapaços d’aportar les claus polítiques que podrien canviar les coses des de dins. Però la intel·ligència col·lectiva que sustenta el 15M i que és tan diversa com les persones que el formen -que som totes- treballava en això des del primer dia: Aquesta proposta ja està al Congrés dels Diputats, a un pas de ser aprovada.

Es tracta d’una Proposta de Reforma Constitucional promoguda mitjançant el Dret de Petició, on les reivindicacions de la proposta no són excessos ni il·lusions perquè les llibertats que exigeix ​​ja apareixien a l’esborrany previ de la Constitució Espanyola però que van ser prohibides per les elits dels partits polítics al jutjar-nos poc madurs per poder accedir a la democràcia en plenitud. D’això fa 40 anys… No estem encara qualificades per decidir les coses que ens importen i afecten  però si que ho estem per triar a algú que les decideixi per nosaltres?

Aquestes llibertats són la Iniciativa Legislativa Popular sense les actuals restriccions, el Referèndum Vinculant i la Iniciativa Popular a la Reforma Constitucional, el Poder Constituent.

Eines que ens permetran legislar per nosaltres mateixes des de dins del sistema, implementant l’article 23.1 de la Constitució que reconeix el nostre dret a participar en els assumptes públics directament. No només podrem legislar al nostre gust, també fer fora els corruptes, derogar lleis com la Llei Mordassa, triar la forma d’Estat que volem, reformar la Constitució o fer-ne  una nova … Decisions que sigui quina sigui l’opinió parlamentària es sotmetrien únicament a la voluntat popular mitjançant referèndum vinculant.

La Via Asturiana ens permetrà fer per nosaltres mateixos totes les coses que volem, prendre decisions sense intermediaris sobre el que ens importa i ens afecta. És “la clau de totes les lluites” i l’única cosa que hem d’exigir als de dalt. És el que necessitem, tant per fiscalitzar la gestió delegada en els polítics com per prendre nosaltres mateixes les decisions des de baix.

S’ha acabat estar callades. No ens representen! En diuen democràcia i no ho és!

Vam decidir, vam actuar, vam construir… PREN LA DEMOCRÀCIA amb la Via Asturiana per la Democràcia Directa.

.

MANIFIESTO [cast]

Dissabte 6 de maig SABADELL [@CoordVallesOcc] Assemblea Coordinadora 15M del Vallès Occidental

6Maig17_CVO

Dissabte 6 de maig
SABADELL [@CoordVallesOcc]
Assemblea Coordinadora 15M del Vallès Occidental
Hora: A les 12 del migdia
Lloc: Davant l’Ajuntament
Organitza: Coordinadora 15M del Vallès Occidental

[@CoordVallesOcc] Presentación de la moción #15MViaAsturiana en el Ayuntamiento de Badia del Vallés

Per llegir-ho en català fes clic aquí

[CAST]

El miércoles 29 de marzo de 2017 el 15M del Vallés Occidental consegu que se presentara la moción de la conocida popularmente como “la Vía Asturiana” en el Pleno del Ayuntamiento de Badia del Vallès.

¿Que se pretendía con la presentación de ésta moción?

La aprobación en el Pleno de un texto a favor de la reforma constitucional que aspira a facilitar la participación y toma de decisiones de la ciudadanía en el ámbito político. Badía del Vallés ha sido el primer municipio del estado español que se posiciona a favor de esta propuesta de reforma constitucional. Desde la Coordinadora de Asambleas 15M del Vallés Occidental queremos agradecer a todos los grupos municipales, a los 8 regidores del PSC-CP, 5 de AEB, 2 de Badia En Comú, 1 del PP i a la regidora no adscrita, su apoyo unánime a la moción.

Desde el 15M tratamos que la moción sea registrada y presentada en todos los ayuntamientos del estado español. Hasta el momento lo hemos conseguido en los siguientes municipios: http://bit.ly/2oTETB4

La próxima moción la presentaremos en el Pleno del ayuntamiento de Barberá del Vallés, el miércoles 26 de abril a las 19 horas.

Más información sobre la Vía Asturiana haciendo clic en los siguientes enlaces:

http://bit.ly/2oTPsEr

http://porlademocraciadirecta.org/

La intervención de nuestra compañera del 15M en el Pleno del Ayuntamiento de Badía del Vallés defendiendo la moción de la Vía Asturiana:

[CAT]

El dimecres 29 de març de 2017 el 15M del Vallès Occidental va aconseguir que es presentés la moció de la coneguda popularment “la Via Asturiana” al Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

¿Que es pretenia amb la presentació d’aquesta moció?

L’aprovació en el Ple d’un text a favor de la reforma constitucional que aspira a facilitar la participació i presa de decisions de la ciutadania en l’àmbit polític.

Badia del Vallès ha estat el primer municipi del estat espanyol que es posiciona a favor d’aquesta proposta de reforma constitucional. Des de la Coordinadora d’Assemblees 15M del Vallès Occidental volem agrair a tots els grups municipals, als 8 regidors del PSC-CP, 5 de AEB, 2 de Badia A Comú, 1 del PP i a la regidora no adscrita, el seu suport unànime a la moció.

Des del 15M intentem que la moció sigui registrada i presentada en tots els ajuntaments de l’estat espanyol. Fins al moment ho hem aconseguit en els següents municipis: http://bit.ly/2oTETB4

La propera moció la presentarem al Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès el dimecres 26 d’abril a les 7 de la tarda.

Més informació sobre la Via Asturiana fent clic els següents enllaços:

http://bit.ly/2oTPsEr

La intervenció de la nostra companya del 15M en el Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès defensant la moció de la Via Asturiana:

LA FLORESTA [@CoordVallesOcc] Assemblea Coordinadora 15M del Vallès Occidental

8Abril17_CVO

Dissabte 8 d’abril
LA FLORESTA [@CoordVallesOcc]
Assemblea Coordinadora 15M del Vallès Occidental
Hora: A les 12 del migdia
Lloc: El Chambao
Adreça: Passatge Pearson, 51, Sant Cugat del Vallès
Organitza: Coordinadora 15M del Vallès Occidental

Miguel Arenas: Com afecta el sistema de pensions al col·lectiu de les dones.

Miguel Arenas, advocat i soci del @collectiuronda, especialitzat en temes de Seguretat Social, ens parla sobre el sistema públic de pensions, la seva defensa i, especialment, l’explicació de les reformes que van adoptar els governs de Rajoy, i abans de Zapatero, i les nefastes conseqüències de les mateixes.
És una explicació, en clau de gènere, de com la reforma del sistema de pensions afecta amb molt major rigor al col.lectiu de dones.

BARBERÀ [@CoordVallesOcc] Assemblea Coordinadora 15M del Vallès Occidental

Dissabte 11 de Març
BARBERÀ [@CoordVallesOcc]
Assemblea Coordinadora 15M del Vallès Occidental
Hora: A les 12 del matí
Lloc: Davant l’Ajuntament
Organitza: Coordinadora 15M del Vallès Occidental

Por la democracia directa El derecho a decidir #ViaAsturiana

La Vía Asturiana es una iniciativa del 15M de Asturias presentada por Derecho
Colectivo de Petición y aprobada por el Parlamento asturiano, aceptada en el congreso a
trámite y lista para pasar a su aprobación, modificación o descarte.
La vía Asturiana es una reforma constitucional que habilita las libertades políticas que el borrador constitucional del 78 incluía (ILP sin restricciones, referéndum vinculante e
iniciativa popular a la reforma constitucional).

Queremos reformar la Constitución para dotarnos de más herramientas democráticas.

En concreto:

· Que los referendos puedan ser solicitados por 500.000 personas y que el resultado sea vinculante si es aprobado por mayoría y hemos participado en él un número suficiente de ciudadanos/as

· Que los referendos, además de sobre decisiones de especial relevancia, puedan tratar sobre las leyes aún no ratificadas, o sobre la anulación de leyes en vigor

· Que las Iniciativas Legislativas Populares puedan tratar sobre materias propias de ley orgánica como por ejemplo, la ley electoral o la ley de educación

· Que la ciudadanía pueda, en número de 500.000 personas, promover la reforma de la Constitución.

Todo eso lo hacemos ejerciendo el derecho colectivo de petición.

Preguntas frecuentes

Indice

 1   ¿Por qué democracia directa?
 2   ¿Por qué ahora?
 3   ¿Qué queremos?
 4   ¿Son peticiones novedosas?
 5   ¿Es posible reformar la Constitución?
 6   ¿Quién puede cambiar la Constitución?
 7   ¿Cómo se puede modificar la Constitución?
 8   ¿Cómo reclamamos esta reforma?
 9   ¿Para qué sirve el Derecho de Petición?
10  ¿Quién puede ejercer el Derecho de Petición?
11  ¿Qué pasa una vez entregada la petición?
12  ¿Y si no la admiten a trámite?
13  ¿Y si la admiten a trámite?
14  ¿Y si la aceptan?
15  ¿Qué se puede hacer si no nos contestan o la respuesta no se ajusta a la Ley?

1.- ¿Por qué democracia directa?
Entre las demandas surgidas de las asambleas del movimiento 15M hay una tan obvia como justificada: conseguir que España sea una sociedad democrática avanzada, objetivo ya proclamado en el Preámbulo de la Constitución de 1978.
Este objetivo ya se reitera, por mencionar dos ejemplos, en los artículos 9.2 (“Corresponde a los poderes públicos… facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social) y 23.1 (“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes…”).
Lo que queremos es que esos mecanismos de democracia directa funcionen realmente.

2.- ¿Por qué ahora?
Porque después de 33 años de vigencia de la Constitución carecemos de instrumentos eficaces de democracia directa como el referéndum o la iniciativa legislativa popular, que sí existen en Italia, Suiza, Estados Unidos, Uruguay, Islandia,…. Y es que, tal y como está nuestra Constitución, ahora no podemos pedir la convocatoria de un referéndum (cosa que sí pueden en Italia), ni decidir sobre la derogación de una Ley (sí en Italia) o solicitar la reforma constitucional (sí en Suiza).
Tampoco podemos presentar iniciativas legislativas para que se cambien leyes orgánicas fundamentales para el funcionamiento del país, como por ejemplo la Ley Electoral, la Ley de Educación, el Código Penal, la Ley del Impuesto sobre la Renta, las Leyes que regulan la Ley de Partidos, la Ley de Libertad Sindical, o la propia Ley que regula el derecho de petición.

3.- ¿Qué queremos?

  1. Que el referéndum pueda ser solicitado por 500.000 personas y que el resultado sea vinculante si ha participado en la votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y si lo aprueban por mayoría de los votos válidamente emitidos.
  2. Que el referéndum, además de sobre decisiones políticas de especial relevancia, pueda versar sobre las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, y sobre la derogación de leyes en vigor.
  3. Que se supriman los límites que impiden el ejercicio de la iniciativa legislativa popular en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional y sobre la prerrogativa de gracia,
  4. Que los ciudadanos/as puedan promover la reforma de la Constitución.

4.- ¿Son peticiones novedosas?
En absoluto: el Anteproyecto de Constitución Española de 1978 incluía el referéndum sobre las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas y la derogación de leyes en vigor. En este último caso lo podían pedir 750.000 electores y su resultado era vinculante para todos los ciudadanos/as y órganos del Estado. Finalmente, esta posibilidad no se incluyo en la versión de la Constitución que hoy conocemos.

5.- ¿Es posible reformar la Constitución?
Jurídicamente no hay ningún problema; Nuestra Constitución puede cambiarse total o parcialmente. Los únicos cambios tuvieron lugar en 1992 y 2011. En el primer caso para permitir que las personas extranjeras pudieran ser candidatas en las elecciones locales y en el segundo, la inclusión de la prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses. Ambas reformas forzadas
por la Unión Europea.
Nuestra Constitución se inspiró en los textos de Portugal, Francia, Alemania e Italia. Mientras la nuestra apenas se ha modificado, en la mayor parte de los países de nuestro entorno los cambios constitucionales han sido mucho más frecuentes, la que menos, una vez cada cinco años. Los países más estables (Francia y Alemania) son los que más veces han adaptado su constitución.
Así, nuestra Constitución se ha ido quedando estancada, mientras el resto se va adaptando a la realidad social y política de cada momento.

  1. La Constitución Española se ha cambiado 2 veces en 33 años.
  2. La portuguesa se cambió 7 veces en 35 años
  3. La francesa 25 veces en 53 años
  4. La italiana 13 veces en 64 años
  5. La alemana 60 veces en 62 años

6.- ¿Quién puede cambiar la Constitución?
Actualmente sólo se puede cambiar por iniciativa del Gobierno, el Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas (artículos 166 y 87.1 y 2 de la Constitución).

7.- ¿Cómo se puede modificar la Constitución?
Actualmente sólo se puede cambiar por iniciativa del Gobierno, el Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas (artículos 166 y 87.1 y 2 de la Constitución)
El cambio constitucional es relativamente sencillo: los artículos afectados (87, 92 y 166) pueden modificarse por la vía prevista en el artículo 167 de la Constitución:
1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”.

8.- ¿Cómo reclamamos esta reforma?
Por la vía del Derecho de Petición, que es un derecho fundamental reconocido en el artículo 29 de la Constitución y para cuyo ejercicio se aprobó la Ley Orgánica 4/2001

9.- ¿Para qué sirve el  Derecho de Petición?
Para solicitar a cualquier poder público que haga algo para lo que tiene competencia; también para trasladarle sugerencias o iniciativas, pedir información o expresar quejas.

10.- ¿Quién puede ejercer el Derecho de Petición?
La Constitución reconoce este derecho a “todos los españoles”, sin diferenciar entre mayores y menores de edad. La Ley Orgánica 4/2001 lo ha extendido también a los extranjeros (art. 1).

11.- ¿Qué pasa una vez entregada la petición?
El órgano que la reciba (Asamblea Legislativa) acusará recibo de la misma y lo comunicará en los 10 días siguientes a su recepción (art. 6). Si el escrito tuviera algún defecto subsanable dará un plazo de 15 días (art. 7).

12.- ¿Y si no la admiten a trámite?
Deben explicar los motivos y notificarlo en los 45 días hábiles siguientes al de presentación del escrito (art. 9). En tal supuesto tenemos derecho a presentar un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

13.- ¿Y si la admiten a trámite?
La admisión es obligada si la petición es formalmente correcta; en tal caso están obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha de presentación. Pueden, si lo consideran necesario, convocarnos para una audiencia especial (art. 11). Si no contestan o no lo hacen en los términos legalmente previstos también se puede presentar un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

14.- ¿Y si la aceptan?
Están obligados a adoptar las medidas oportunas para que tenga efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general –en nuestro caso, iniciar el procedimiento para la reforma constitucional-. Tendrían, además, que contestarnos explicando los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración así como las razones y motivos. Si se adoptó cualquier acuerdo, medida o resolución específica también debe incluirse en su contestación (art. 11).

15.- ¿Qué se puede hacer si no nos contestan o la respuesta no se ajusta a la Ley?
Como ya se ha dicho antes, se puede interponer un recurso jurisdiccional para la tutela de este derecho fundamental si: a) no admiten a trámite la petición. b) no contestan en el plazo establecido. c) la contestación no cumple los requisitos previstos en la Ley (art. 12).

Via Asturiana